Fritz Bernard Reiss


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Fritz Berbard Reiss

REISS, Fritz Bernard, oud 35 jaar, zeeman,  ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 160meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 10 October 1865 door de rechtbank te Amsterdam, 2 September 1870 door den krijgsraad in de 2de militaire afdeeling, 16 April 1872 door het provinciaal gerechtshof in Noord holland, 13 Augustus 1874 en 29 December 1875 door de rechtbanken te Alkmaar en Amsterdam telkens wegens diefstal, 8 Augustus 1877 door de rechtbank te Zutphen wegens rebellie, 7 Mei 1878 en 25 Maart 1879 door de rechtbank te Alkmaar wegens bedelarij, 22 Januari 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 5 maanden gevangenisstraf, 1 en 2 jaar, 14, 18, 3 en 4 maanden en 1 maand celstraf, de twee laatste malen tevens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 22 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 17-01-1849  

Overleden: 23-03-1920 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0779 

Misdrijf: diefstal, rebellie, bedelarij,  wederspannigheid en geweldadigheid

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 17-07-1886
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 17-07-1886

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1893

 

REISS, Frits Bernard; oud 43 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam; lang 1,50 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, ogen blauw, neus en mond gewoon, kin bedekt, aangezicht  vol, kleur zond:-

 

Werd veroordeeld : door den krijgsraad te 's Hertogenbosch, door het gerechshof te Amsterdam en te 's Gravenhage; door de rechtbank te Amsterdam 4 maal; door die te Alkmaar  en te  Zwolle; 8 maal wegens diefstal en een  wegens wederspandigheid en gewelddadigheid respectievelijk tot 1 en 2 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 14 en 18 maanden gevangenisstraf, 14 maanden en 4 jaar celstraf.

 

Hij  wordt 6 April a.s uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij is zeer driftig. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917


Weer op de plaat:

 GN0053
GN0053

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

 

REISS, Frits Bernard, oud 38 jaar, kleermaker, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.56 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus spits, mond gewoon, kin rond baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond:-

 

Werd veroordeeld : door de rechtbank te Amsterdam, driemaal, door die van Alkmaar eens, door de krijgsraad te 's Hertogen bosch, door het gerechtshof te Amsterdam en door dat te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, en 26 Aug 1886 door de rechtbank te Zwolle wegens wederspannigheid en geweldadigheid, respectievelijk tot 3 jaar gevangenisstraf, 14, 18  en 14 maanden, 1 en 2 jaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar celstraf. 

 

Hij wordt 26 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht. Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven


Ingezonden:

Reiss Fritz Bernard geb: 17-01-1849 Amsterdam. Overleden 23-03-1920 Veenhuizan. Vader:August Leonart Reiss.  Moeder: Maria Christina Edelhuijser Gehuwd met Helena Doretha korte.

bron: H. Vissers