Fritz Berbard Reiss


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Fritz Berbard Reiss

REISS, Fritz Bernard, oud 35 jaar, zeeman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 160meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 10 October 1865 door de rechtbank te Amsterdam, 2 September 1870 door den krijgsraad in de 2de militaire afdeeling, 16 April 1872 door het provinciaal gerechtshof in Noord holland, 13 Augustus 1874 en 29 December 1875 door de rechtbanken te Alkmaar en Amsterdam telkens wegens diefstal, 8 Augustus 1877 door de rechtbank te Zutphen wegens rebellie, 7 Mei 1878 en 25 Maart 1879 door de rechtbank te Alkmaar wegens bedelarij, 22 Januari 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar en 5 maanden gevangenisstraf, 1 en 2 jaar, 14, 18,

3 en 4 maanden en 1 maand celstraf, de twee laatste malen tevens met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaren tuchthuisstraf.

 

Hij wordt den 22 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren: 17-01-1849  

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0779


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementregister 1880-1917


Ingezonden: