Frederik Hendrik Roelof de Best


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

Frederik Hendrik Roelof de Best

BEST, Frederik Hendrik Roelof de, oud 31 jaar, sigarenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 10 Maart 1881 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens bedreiging met moord tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den l0den Maart a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is gevaarlijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0713

Misdrijf: bedreiging met moord

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Ingezonden: