Ferdinand Ouplinus


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Ferdinand Ouplinus

OUPLINUS, Ferdinand van, oud 35 jaar,

steenbakker, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren te Reckum , laatst gewoond hebbende te Laaure (België), lang 1.76 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus plat, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht

ovaa, kleur gezond, is getatoueerd op beide armen: 

 

Werd 29 Januari 1881 door den krijgsraad te Palembang, gepronuntieerd bij arr. van het Hoog Milit. gerechtshof ,dd 1 April d. a. v, wegens doodslag tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij deed als knecht in kalenderij dienst. Hij kan schrijven en spreekt Vlaamsen.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Reckum 

Fotonummer: GN0659


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: