Charles de Macewiez


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Charles de Macewiez

MACEWIEZ, Charles de, oud 55 jaar, grondeigenaar, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Proudzij (Rusland) zonder vaste woonplaats, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. grijs, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 21 April 1881 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch wegens het desbewust zich bedienen van valsche authentieke en publieke geschriften, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 29 Mei jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en als vreemdeling over de grenzen des Rijks gebracht. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met het snijden van kleedingstukken belast. Hij kan schrijven en spreekt Fransch. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Proudzij  (Rusland) 

Fotonummer: GN0747 

Misdrijf: het desbewust zich bedienen van valsche authentieke en publieke geschriften

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 16-04-1881
Het nieuws van den dag : kleine courant 16-04-1881

Ingezonden: