Bernardus Duivelshof


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Bernardus Duivelshof

Duivelshof, Bernardus, oud 46 jaar, wever, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Oldenzaal, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond en vol, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amelo, 11 Maart 1856 wegens diefstal, 24 Juli 1859 en 20 Juni 1861 wegens mishandeling, 3 April 1862 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 6 en 3 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf; 1 December 1864 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens diefstal bij nacht in een bewoond huis met geweldpleging en gevolgd door moedwilligen doodslag, tot de straffe des doods, later gewijzigd in 20 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag, wordt den 21 juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oldenzaal begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 27-05-1838   

Overleden: 26-03-1908

Geboorteplaats: Oldenzaal

Fotonummer: GN0797

Misdrijf: mishandeling, diefstal, geweldpleging en gevolgd door moedwilligen doodslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 24-04-1865

Uitschrijving: 

 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 28-10-1885

Uitschrijving: 20-09-1892De kranten berichten:

Venloosch weekblad 27-08-1864
Venloosch weekblad 27-08-1864
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 12-11-1864
Nieuwe Rotterdamsche courant : staats-, handels-, nieuws- en advertentieblad 12-11-1864
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 02-12-1864
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 02-12-1864

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

DUIVELSHOF, Bernardus; oud 54 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Oldenzaal, lang 1.70 meter, haar en

wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruid, neus en mond gewoon, kin rood, baard zonder, aangezicht, rond , kleur gezond, op beide armen geprikt:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank tet Almelo, 11 Maart 1852 en 3 April 1868, wegens diefstal; 26 Juli 1859 en 20 Juni 1861 wegens mishandeling; door het Provinciaal gerechtshof in Gelderland, 1 Dec. 1864, wegens diefstal; door

het gerechtshof te Arnhem, 20 Oct. 1885, wegens het namaken van  zilveren nationale gangbare muntspeciën, respectievelijk tot tweemaal 2 Jaar gevangenisstraf, 6 en 3 maanden celstraf, 20  en 7 jaar tucht butsstraf. 

 

Hij wordt 20 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Almelo begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij deed als barbier dienst. Hij kan schrijven. 


Boek uitgave:

Moord-aanslag in den nacht 17-18 junij 1864 gepleegd op den welerwaarden heer Johannes Leus.


Ingezonden: