Bernardus Duivelshof


Uit het Register van ontslagen gevangen:

Bernardus Duivelshof

Duivelshof, Bernardus, oud 46 jaar, wever, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Oldenzaal, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond en vol, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amelo, 11 Maart 1856 wegens diefstal, 24 Juli 1859 en 20 Juni 1861 wegens mishandeling, 3 April 1862 wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 6 en 3 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf; 1 December 1864 door het provinciaal gerechtshof in Gelderland, wegens diefstal bij nacht in een bewoond

huis met geweldpleging en gevolgd door moedwilligen doodslag, tot de straffe des doods, later gewijzigd in 20 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden en 6 weken afslag, wordt den 21 juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oldenzaal begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Oldenzaal

Fotonummer: GN0797


De kranten berichten:

Venloosch weekblad 27-08-1864
Venloosch weekblad 27-08-1864
Amersfoortsche Courant 15-11-1864
Amersfoortsche Courant 15-11-1864
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 02-12-1864
De Noord-Brabanter : staat- en letterkundig dagblad 02-12-1864

Boek uitgave:

Moord-aanslag in den nacht 17-18 junij 1864 gepleegd op den welerwaarden heer Johannes Leus.


Links:


Ingezonden: