Berend de Groot


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Berend de Groot

GROOT, Berend de, oud 45 jaar, scharenslijper, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Meppel, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Assen, 5 Sept. 1864 en 10 Oct. 1866 wegens rebellie; 29 Maart 1865 en 28 Febr. 1866 wegens mishandeling; 13 Nov. 1878 wegens diefstal; door den krijgsraad te Samarang 27 Maart 1871 en door het gerechtshof te Leeuwarden 23 Juli 1884 wegens diefstal, respectievelijk tot 15 dagen, 1 jaar, 6 weken en tweemaal 15 dagen celstraf, 3 jaar kruiwagenstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 23 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Staphorst begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Meppel

Fotonummer: GN0727

Misdrijf: rebellie, mishandeling, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving:

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Provinciale Drentsche en Asser courant 24-07-1884
Provinciale Drentsche en Asser courant 24-07-1884

Ingezonden: