Barend Meerman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Barend Meerman

MEERMAN, Barend, oud 28 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Assen, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond : 

 

Werd veroordeeld; 23 en 30 October 1879 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens diefstal tot 6 maanden gevangenisstraf en wegens brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf. De eerste straf moet hij nog ondergaan. 

 

Hij genoot 6 maanden afslag, is den 3 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich, na expiratie van de nog te ondergane 6 maanden gevangenisstraf, ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Assen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam.  Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 30-10-1855   

Overleden: 

Geboorteplaats: Assen

Fotonummer: GN0745 

Misdrijf: diefstal, brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:

Het nieuws van den dag : kleine courant 01-11-1879
Het nieuws van den dag : kleine courant 01-11-1879

Ingezonden:

Volgens de familie was  Barend een vermogend man. Kinderen speelden met goudstukken onder de tafel en zou hij huizen bezitten in Amsterdam.  Ook zouden ze iets te maken hebben met het  museum Meermanno in Den-Haag . Barend zou ook de drinkebroer zijn van niemand minder dan Prins Hendrik, de man van koningin Wilhelmina.  

Tijdens mijn speurtocht over het leven van Barend en zijn vrouw, ben ik veel te weten gekomen.   

Barend en Hillegien waren zeker niet vermogend. In tegendeel, ze waren zo arm als een kerkrat. Ze woonden in een woonwagen en reisden rond. Barend verdiende de kost voor zijn vrouw en kinderen als stoelenmatter en later als verkoper in kramerijen. 

Zijn leven was, hoe moet ik het noemen….moeilijk… hectisch. Oordeelt u zelf maar, ik maak u graag deelgenoot. 

 

 bron: monique 06-01-2017


Links:

 Lees meer op:  opameerman.jimdo.com