Antonius Maria Paling


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Antonius Maria Paling

PALING, Antonius Maria, oud 29 jaar,

schilder, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang. 1.70 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen grijs, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is gebroken.

 

Werdt veroordeeld door de rechtbank te Amsterdam 7 April en 26 Mei 1874, 1 Aug 1877 en l9 Juli 1878 wegens diefstal, misbruik van vertrouwen, mishandelingen en landlooperij, door de rechtbank van 's Gravenhage, 15 Sept. 1879 en 6 Nov. 1882 wegens feitelijken wederstand en mishandeling door het gerechtshof te 's Gravenhage 9 Aug. 1883 wegens diefstal bij nacht respectievelijk tot 4 dagen en 1 jaar gevangenisstraf, 183 dagen, 6 weken, 8 dagen en een halfjaar celstraf en 5 jaar tuchthuisstraf

 

Hij genoot 3 maanden afslag, is 11 Mei jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 12-09- 1858  

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0739 

Misdrijf: diefstal, misbruik van vertrouwen, mishandelingen

en landlooperij, feitelijken wederstand en mishandeling, diefstal bij nacht, rebellie en mishandeling. 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 13-08-1883

Uitschrijving: 11-05-1888

 De kranten berichten:

Algemeen Handelsblad 03-10-1876
Algemeen Handelsblad 03-10-1876

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

 

PALING, Antontus Maria, oud 30 jaar, schilder, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.62 meter, haar en

wenkbr. blond, voorhoofd, neus en mond gewoon, oogen blauw, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur bleek: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Amsterdam, 7 April en 16 Mei 1874, 1 Augustus 1877 en 19 Juli 1878 wegens diefstal, misbruik van vertrouwen, mishandeling en landlooperij; door die te 's Gravenhage 15 Sept. 1879 en 6 Nov. 1882 wegens

rebellie en mishandeling; door het gerechtshof te 's Gravenhage, 9 Aug. 1883 en door dat te Amsterdam 15 Juni 1888, wegens diefstal, respectievelijk tot 4 dagen en 1 jaar gevangenisstraf, 183 dagen, 6 weken, 8 dagen en een halfjaar celstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is 15 Juni jl. uit de strafgevangenis te Breda ontslagen en heeft te Amsterdam zijn uitgaanskas in ontvangst genomen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was lui, brutaal en ontevreden met maatschappelijke toestanden. Hij was als

passementwerker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: