Andries Meelker


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

MEELKER, Andries, oud 40 jaar, landbouwer, gehuwd, Protestant, geboren te Sappemeer, laatst  gewoond  hebbende te Slochteren, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. rossig, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 25 Aug. 1886 door het gerechtshof te Leeuwarden wegens valschheid in geschriften tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is 8 Jan jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 22-01-1851   

Overleden: 15-09-1904 te Groningen

Geboorteplaats: Sappemeer

Fotonummer: GN0601

 

Misdrijf: valschheid in geschriften

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Leeuwarder courant 26-08-1886
Leeuwarder courant 26-08-1886

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1896

 

MEELKER, Andries, oud 45 jaar, koopman gehuwd, Protestant, geboren te Sappemeer, laatst  gewoond  hebbende te Haren, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur bleek: 

 

Werd veroordeeld : door het gerechtshof te Leeuwarden 25 Aug. 1886 en door de rechtbank te Assen in Maart 1895 wegens valschheid in geschriften, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 6 Maart a.s uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal te ontvangst zijner uitgaanskas naar Haren begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was plakte doozen. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: