Abraham Zuurveld


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Abraham Zuurveld

ZUURVELD, Abraham, oud 40 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te Wolfaartsdijk, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.55 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: herhaaldelijk wegens landlooperij en 13 Oct. 1881 door het gerechtshof te Arnhem, wegens poging tot doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 13 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner ultgaanskas naar Zwolle begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als bobijner werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-11-1849   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wolfaartsdijk

Fotonummer: GN0607 

Misdrijf: landlooperij, poging tot doodslag

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 15-10-1881
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 15-10-1881

Signalementkaart:

Signalementskaart Veenhuizen opname 11-08-1896
Signalementskaart Veenhuizen opname 11-08-1896

Ingezonden: