Zacharias Abraham van Hal


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

HAL, Zacharias Abraham van, oud 57 jaar, kleermaker, gehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Breda, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te Breda, 8 Januari 1869 wegens gewelddadigheid tegen de politie, door het gerechtshof te 's Hertogenbosch , 29 Juli 1884 wegens diefstal, respectievelijk tot 14 dagen gevangenisstraf en 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 29 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis, was goed, hij is sluw. Hij was werkzaam met het snijden van kleeding. Hij kan schrijven.


Personalia :

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Breda

Fotonummer: GN0595

Misdrijf: gewelddadigheid tegen de politie, diefstal, 


De kranten berichten:

De Maasbode 02-08-1884
De Maasbode 02-08-1884
De grondwet 01-06-1884
De grondwet 01-06-1884
De Zuid-Willemsvaart 16-08-1884
De Zuid-Willemsvaart 16-08-1884

Ingezonden: