Wouter Schagen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1882

Wouter Schagen

SCHAGEN, Wouter, oud 34 jaar, timmerman, gehuwd, Protestant, geboren te Wijngaarden, laatstelijk zonder vaste woonplaats, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd klein, oogen blaauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd bij arrest van het prov. geregtshof in Zuidholland dd. 8 April 1870;  bij vonnis van de regtbank te Gorinchem dd. 7 Maart 1871;  bij arrest van het geregtshof te 's Gravenhage dd. 29 Sept. 1876;  en laatstelijk bij arrest van hetzelfde geregtshof dd. 19 December 1879  steeds wegens diefstal, veroordeeld resp. tot 1 maand celstraf, 2 maanden celstraf, 2 jaar gevangenisstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 19 December e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich  na eerst nog 2 maanden celstraf te hebben ondergaan, hem opgelegd door de regtbank te Alkmaar dd. 18 Oct. 1881 wegens verwonding van een medegevangene ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Hardinxveld begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is valsch en niet te vertrouwen. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Wijngaarden

Fotonummer: GN0443

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

 

SCHAGEN, Wouter, oud 39 jaar, timmerman, gehuwd, Protestant, geboren te Wijngaarden, zonder vaste woonplaats, lang 1.805 meter, haar bruin, wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus en mond gewoon, kin rond, haard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 8 April 1870 en 7 Maart 1871 door het Provinciaal gerechtshof in Zuidholland , 29 Sept. 1876 en 19 Dec. 1879 door het gerechtshof te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, 18 Oct. 1881 door de rechtb. te Alkmaar wegens mishandeling, in 1883 door het gerechtshof te Amsterdam , wegens diefstal respectievelijk tot 1 maand en 2 maanden celstraf, 2 en 3 jaar gevangenisstraf, 2 maanden celstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 19 Mei a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal na eerst nog eene cellulaire gevangenisstraf van 9 maanden in de strafgevangenis te 's Gravenhage te hebben ondergaan, waartoe hij door het gerechtshof te Amsterdam, dd. 9 Febr. 1885 is veroordeeld, zich naar Rotterdam begeven ten einde aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst te nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: