Wouter Johannes van Brenk


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

van BRENK, Wouter Johannes, oud 23 jaar,

varensgezel, ongehuwd, Protestant, geboren te Ingen, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.57 meter, haar donker, wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blaauw, neus en mond klein, kin rood, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 20 Augustus 1872 door de rechtbank te Rotterdam, wegens medeplichtigheid aan diefstal, tot 1 jaar gevangenisstraf; 2  October 1873 door dezelfde rechtbank, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf, 22 September 1877 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens diefstal, tot

1/2 jaar celstraf; 12 Februari 1879 door genoemd Hof, wegens poging tot diefstal, tot 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 12 Februari e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht; hij is sluw, ondeugend ondernemend. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Ingen

Fotonummer: GN0397


De kranten berichten:


Weer op de plaat:


Ingezonden: