Willem Johannes Snoek


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Willem Johannes Snoek

SNOEK, Willem Johannes, oud 29 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Haarlem, lang 1.635 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht breed, kleur gezond:

 

Werd 19 Augustus 1878 door den krijgsraad te Haarlem, wegens openbare schennis van en feitelijkheid tegen de eerbaarheid veroordeeld tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 2 April jl. uit 

de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Haarlem

Fotonummer: GN0462 

Misdrijf: openbare schennis van en feitelijkheid tegen de eerbaarheid 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: