Willem Frederik Wildschut


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Willem Frederik Wildschut

WILDSCHUT, Willem Frederik , oud 31 jaar, behanger, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.732 meter, haar en wenkbr. blond, voorboofd laag, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond en gaat mank: 

 

Werd veroordeeld: 10 December 1872 door het  Provinciaalgerechtshof in Zuid-Holland, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 9 Januari 1880 door het gerechtshof te 's Gravenhage, wegens twee diefstallen bij nacht in de aanhoorigheid van een bewoond huis, door middel van inklimming, tot 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 9 Januari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is twistziek. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0447

Misdrijf: diefstal, diefstallen bij nacht in de aanhoorigheid van een bewoond huis, door middel van inklimming, 


De kranten berichten:


Ingezonden: