Willem Cornelis Wijland


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Willem Cornelis Wijland

WIJLAND, Willem Cornelis, oud 62 jaar, klokkenmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donker en bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht

ovaal, kleur gezond, is pokdalig:

 

Werd veroordeeld: 24 Juni 1862 door den krijgsraad in de 3de milit. afd. wegens diefstal; 21 Januari 1868 door het provinciaal gerechtshof in Overijssel wegens brandstichting, 6 Juni 1883 door de rechtb. te Assen, wegens bedelarij en 28 Nov. 1883 door die te Leeuwarden wegens diefstal, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 15 jaar tuchthuisstraf, 1 dag gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 28 Nov. a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 05-04-1826   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0579

Misdrijf: diefstal, brandstichting, bedelarij


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

WlJLAND, Willem  Cornelis, oud 56 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Amsterdam, laatstelijk verpleegd in het gesticht Ommerschans, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin,  voorhoofd rond, oogen bruin, neus breed, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond ;- 

 

Na vroeger wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld te zijn geweest, werd hij den 21 Januarij 1868 door het prov. geregtshof in Overijssel, wegens brandstichting, veroordeeld tot 15 jaar tuchthuisstraf. 

 

Hij wordt den 21 Januarij a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal naar de bedelaarsgestichten worden teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is wraakzuchtig en onverschillig. Hij was werkzaam met vlechten van spart. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: