Willem Böhmer


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Willem Böhmer

BÖHMER, Willem, oud 44 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Utrecht, laatst gewoond hebbende te Rotterdam, lang 1.73 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: in 1872 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht, 17 Nov. 1881 door de rechtbank te Rotterdam wegens diefstal, respectievelijk tot 6 jaar tuchthuisstraf en 6 jaar gevangenisstraf

 

Hij wordt den 21sten Mei a.s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:  04-10-1845 

Overleden: 23-07-1906

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0560 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 09-09-1872

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Signalementkaart:


Signalementkaart Veenhuizen opname: 19-08-1896

Signalementregister 1880-1917Ingezonden: