Theodorus de Faber


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

Theodorus de Faber

FABER, Theodorus de, oud 48 jaar, bordeelhouder, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Franeker, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.80 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd smal, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd 12 Juli 1880 door het gerechtshof te Arnhem wegens diefstal tot 6 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 4de April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was helper van den kok. Hij kan schrijven.


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Franeker

Fotonummer: GN0597 

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Arnhemsche courant 14-07-1880
Arnhemsche courant 14-07-1880

Ingezonden: