Teunis van Vliet


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Teunis van Vliet

VLIET, Teunis van, oud 58 jaar, horlogemaker, ongehuwd, Protestant, geboren te de Lier, zonder vaste woonplaats, lang 1.70 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus lang, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 24 Juli 1874 door de rechtbank te Alkmaar, wegens misbruik van vertrouwen, 15 Mei 1878 door het gerechtshof te Amsterdam en 10 Febr. 1881 door dat te Arnhem, wegens diefstal, respectievelijk tot 3 en 9 maanden celstraf en 6 jaren tuchthuis straf.

 

Hij wordt den l0den Febr. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Enkhuizen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: de Lier

Fotonummer: GN0596 

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: