Steven Heijink


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Steven Heijink

HEIJINK, Steven, oud 38 jaar, kleermaker, gehuwd, Protestant, geboren te Ede, laatst gewoond hebbende te Arnhem, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond.gewoon., kin rond, baard zonder, aangezicht oraal, kleur gezond, beeft; een litteeken aan den hals. 

 

Werd veroordeeld: 4 Januari 1872 door den krijgsraad in het 3de milit. arrondissement wegens desertie, 5 Nov. 1878 door het gerechtshof te Arnhem, wegens valschheid in geschrift en 29 Januari 1834 door de rechtbank te Arnhem wegens bedriegelijke oplichting driemaal gepleegd, respectievelijk tot 3 jaar kruiwagenstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 13den Febr. a s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Ede

Fotonummer: GN309 

Misdrijf: desertie, valschheid in geschrift, bedriegelijke oplichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het vaderland 30-01-1884
Het vaderland 30-01-1884

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

HEIJINK, Steven, oud 34 jaar, kleermaker, gehuwd, Protestant, geboren te Ede, laatst gewoond hebbende te Velp, lang 1.67 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd

smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd den 5 November 1878 door het gerechtshof te Arnhem, wegens valschheid in geschrifte, tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij wordt den 8 Juli e. k. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Arnhem begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij genoot 4 maanden afslag. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: