Sebastiaan de Wijs


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Sebastiaan de Wijs

WIJS, Sebastiaan, de, oud 24 jaar, metselaar, ongehuwd, Roomsch-katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Haarlem, lang 1.725 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond, heeft een litteeken aan den rechterslaap en bovenlip, een anker geprikt op de rechterhand en de letters S. D. W. op de linkerarm.

 

Werd veroordeeld door de rechtbank te Haarlem, 18 en 24 Dec. 1879, door het gerechtshof te Amsterdam, 7 Maart 1883, 12 Januari 1885 en 19 April 1886, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand celstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 3 maanden en 183 dagen celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is 11 Maart jl. uit de milit. strafgev. nabij Leiden ontslagen, doch moet hij nog 4 maanden celstraf en 16 dagen subsidiaire gevangenisstraf ondergaan waarvoor hij naar de strafgevangenis te Rotterdam is overgebracht en zal vervolgens zijn uitgaanskas te Haarlem in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 30-03-1864   

Overleden: 

Geboorteplaats: Haarlem

Fotonummer: GN0523

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-10-1895
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 05-10-1895

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

 

WIJS, Sebastiaan de, oud 20 jaar, metselaar, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbend te Haarlem, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen  blauw, neus en mond gewoon, kin rond,  baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan het voorhoofd : —

 

Werd veroordeeld: 19 April 1877, 18 en 24 Dec. 1879 door de Rechtbank te Haarlem, wegens diefstal tot 14 dagen gevangenisstraf, 1 maand celstraf en 2 jaar gevangenisstraf; 7 Maart 1883 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal tot 1 jaar en 3 maanden celstraf.

 

Hij wordt den 5 Juni a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als koperslager werkzaam. Hij kan schrijven.  


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

 

WIJS, Sebastiaan de, oud 30 jaar, werkman, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Haarlem, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter,

haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een lidteeken aan de bovenlip en den linkerslaap: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Haarlem, 19 April 1877, 18 en 24 December 1879; door die te Amsterdam 16 December 1890; door het gerechtshof te Amsterdam, 7 Maart 1883, 19 April 1886 en 4 Februari 1891; zesmaal wegens diefstal en eens wegens mishandeling, respectievelijk tot 14 dagen gevangenisstraf, 1 maand celstraf, 2 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 3 maanden celstraf en tweemaal 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 9 Mei a. s. uit de strafgevangenis te 's Gravenhage ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Rotterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed; Hij is opvliegend. Hij breide netten. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: