Roelof van Rijn


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Roelof van Rijn

RIJN, Roelof van, oud 63 jaar, timmerman, gehuwd, Roomsch Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Utrecht, lang 1.595 meter, haar donker blond, wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin breed, donker blonde bakkebaarden, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Utrecht 1 Februari 1855, 23 November 1865 en 22 October 1868 telkens wegens diefstal, 21 Maart 1872 wegens landlooperij, 23 November 1872 wegens diefstal, 3 Januari 1874 wegens landlooperij, 24 December 1874 wegens diefstal en 27 Mei 1880 wegens diefstal met braak en inklimming, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 3 maanden, 3 en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij genoot 6 weken afslag, is den 15 April jl. uit de strafgevangenis te Hoorn, ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-10-1821

Overleden: 

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0347

Misdrijf: diefstal, landlooperij, diefstal met braak en inklimming

Huis van Correctie Hoorn

Inschrijving: 01- 02- 18676

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: