Pieter Minderhoud


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Pieter Minderhoud

MINDERHOUD, Pieter, oud 5l jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren te West-Kapelle, laatst verpleegd te Veenhuizen, lang 1.56 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zeeland, 22 Sept. 1860 en 2 Maart 1863 wegens diefstal, 18 Sept. 1868 en 27 Juni 1873 wegens diefstal en bedelarij, door de rechtb. te Middelburg, 12 April 1861 wegens bedelarij, 18 Mei 1865, 17 Januari 1868 en 6 Maart 1873 wegens diefstal; door die te Deventer in 1866 wegens bedelarij en 26 Juli 1870 wegens diefstal; door die te Arnhem, 17 Januari 1871 wegens diefstal en bedelarij ; door die te Amsterdam, 14 Maart 1877 wegens landlooperij en 17 Juli 1879 wegens diefstal door die te Rotterdam, 18 Sept. 1879 wegens bedelarij en door het gerechtshof te Leeuwarden, 18 Dec. 1880 wegens diefstal, respectievelijk tot 6 en 3 dagen gevangenisstraf, 2 jaar gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 8 dagen, driemaal tot 1 maand, 3 en 2 maanden gevangenisstraf, 2 maanden celstraf, 2 jaar gevangenisstraf, 1 maand celstraf, tweemaal 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 8 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij wordt 18 Dec a. a. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Tilburg begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: West-Kapelle

Fotonummer: GN0592 

Misdrijf: diefstal, bedelarij, landlooperij

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: