Pieter Koehoorn


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Pieter Koehoorn

KOEHOORN, Pieter, oud 27 jaar, arbeider,

ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Harlingen, lang 1.697 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; heeft een litteeken aan de linkerzijde van den hals: 

 

Werd veroordeeld : 22 Mei 1872 door de rechtbank te Leeuwarden; 10 Juni 1872 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 20 Dec. 1882 door de rechtbank te Leeuwarden en 15 Maart 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden, 4 weken en 1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 15den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij  Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als borstelmaker werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Harlingen

Fotonummer: GN0559


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: