Pieter Koehoorn


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887 

Pieter Koehoorn

KOEHOORN, Pieter, oud 27 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Harlingen, lang 1.697 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond; heeft een litteeken aan de linkerzijde van den hals: 

 

Werd veroordeeld : 22 Mei 1872 door de rechtbank te Leeuwarden; 10 Juni 1872 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, 20 Dec. 1882 door de rechtbank te Leeuwarden en 15 Maart 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden, 4 weken en 1 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 15den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij  Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als borstelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 12-12-1859   

Overleden: 

Geboorteplaats: Harlingen

Fotonummer: GN0559

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

 

KOEHOORN, Pieter, oud 28 jaar, arbeider, ODgehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Harlingen, lang 1.67meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog. oogen blauw, neus breed, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht smal, kleur gezond, is slecht van gezicht: —

 

Werd 25 Juli 1887 door de rechtbank te Leeuwarden wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf veroordeeld, na vroeger eveneens wegens diefstal tweemaal door de zelfde rechtbank en eens door het gerechtshof te Leeuwarden tot 2 jaar celstraf en 3 jaar gevangenisstraf veroordeeld te zijn geweest.

 

Hij wordt 9. Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Harlingen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was  goed. Hij maakte stroohulzen. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1891

 

KOEHOORN, Pieter , oud 31 jaar, arbeider, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Harlingen, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd, hoog, oogen blauw, heus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht smal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld : in 1872 door de rechtbank te Leeuwarden en door het provinciaal gerechtshof in Friesland; 15 Maart 1884 door het gerechtshof te Leeuwarden; 20 Dec. I882, 25 Juli 1887 en 19 Jan. 1889 door de rechtbank te Leeuwarden, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 6 maanden en 4 weken celstraf, 3 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf, 1 en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is 3 Febr. jl. uit de strafgevangenis te Groningen ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner, uitgaanskas naar Harlingen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte stroohulzen. Hij kan schrijven


Ingezonden: