Pieter Jacobus Tobeas


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Pieter Jacobus Tobeas

TOBEAS of TOBIAS, Pieter Jacobus, oud 34 jaar, machinist, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te 's Gravenhage, laatst gewoond hebbende te Brussel, lang 1.835 meter, haar en wenkbr. lichtbruin, voorhoofd breed, oogen bruin, neus en mond groot, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur, gezond, is kaalhoofdig:

 

Werd veroordeeld: door de rechtb. te 's Gravenhage  7  Febr.  1870, 10 Juni 1872, 20 Juli 1880 en 12 Febr. 1883, door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland; 3 Maart 1871 en door het gerechtshof te 's Gravenbage 14 Mei 1881, 26 Juni 1884, 28 Sept. 1885 en 9 Juli 1886, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 3 maanden gevangenisstraf, 6 maanden en 1 jaar celstraf, 1 jaar gevangenisstraf, 6 maanden, l jaar en 9 maanden celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 9 Juli a s uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 10-03-1854   

Overleden: 

Geboorteplaats: 's Gravenhage

Fotonummer: GN0575

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: