Pieter Hendrik Erbé


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Pieter Hendrik Erbé

ERBÉ, Pieter Hendrik, oud 31 jaar, opperman, ongehuwd, Protesant, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.66 meter haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld : 31 Jan, 20 Maart en 26 Sept. 1877 en door de rechtbank te Amsterdam; 26 Juni 1878, 26 Feb. 1879, 12 Maart 1883 en 27 April 1886 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens landlooperij, vijfmaal wegens diefstal, wegens brandstichting, diefstal en landlooperij, respectievelijk tot 1 maand en 3 maanden gevangenisstraf, 183 dagen, 1 jaar, 45 dagen en 2 maanden celstraf, twee maal 3 jaar en eens 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 27 April a.s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is onverschillig. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 08-10-1855   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0563, GN0685

Misdrijf: landlooperij, brandstichting, diefstal 


De kranten berichten:

Nieuwsblad van het Noorden 18-10-1895
Nieuwsblad van het Noorden 18-10-1895

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1886

 

ERBÉ Pieter Hendrik, oud 30 jaar, opperman, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.63 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: 31 Januari, 20 Maart en 26 Sept. 1877 en 27 Juni 1878 door de rechtbank te Amsterdam, 26 Juni 1878 bij twee vonnissen, 26 Febr. 1879 en 12 Maart 1883 door het gerechtshof te Amsterdam, eens wegens landlooperij, eens wegens brandstichting en zes maal wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand gevangenisstraf, 3 maanden, 183 dagen, 1 jaar, 45 dagen en 2 maanden celstraf en tweemaal 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 7 Februari a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als smid werkzaam. Hij kan schrijven.  


 Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

ERBÉ, Pieter Hendrik, oud 33 jaar, opperman, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.66 meter, haar en wenkbr.

blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder,

aangezicht ovaal, kleur gezond : —

 

Werd veroordeeld : door het gerechtshof te Amsterdam, 9 Febr. 1879, 12 Maart 1883 en 27 April 1886 door dat te  16 Arnhem, 27 Sept. 1887, eens wegens mishandeling en driemaal wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 3 jaar, eens tot 1 jaar en 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

 

Hij is 30 Maart 11. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenisstraf was redelijk, hij is driftig en leugenachtig. Hij plakte zakjes. Hij kan schrijven. 


Weer op de plaat:

Uit het Register van ontslagen gevangen: 1882

 

ERBE, Pieter Hendrik, oud 26 jaar, opperman, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst wonende te Amsterdam, lang 1,60 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd laag, oogen grijs, neus en mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: —

 

 Werd bij arrest van het geregtshof te Amsterdam dd. 26 Junij 1878 wegens diefstal veroordeeld tot 2 maanden celstraf; bij vonnis van de regtbank te Amsterdam dd. 26 September 1877 wegens diefstal tot 183 dagen celstraf;  bij vonnis van dezelfde regtbank d.d. 27 Julij 1878 wegens diefstal tot l jaar

celstraf;  en laatstelijk bij arrest van het geregtshof te Amsterdam dd. 26 Februarij 1879 wegens opzettelijke brandstichting tot 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 9 October e. k. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij ia driftig van aard. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: