Pieter Hendrik Erbé


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Pieter Hendrik Erbé

ERBÉ, Pieter Hendrik, oud 31 jaar, opperman, ongehuwd, Protesant, geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.66 meter haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen blauw, neus breed, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld : 31 Jan, 20 Maart en 26 Sept. 1877 en door de rechtbank te Amsterdam; 26 Juni 1878, 26 Feb. 1879, 12 Maart 1883 en 27 April 1886 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens landlooperij, vijfmaal wegens diefstal, wegens brandstichting, diefstal en landlooperij, respectievelijk tot 1 maand en 3 maanden gevangenisstraf, 183 dagen, 1 jaar, 45 dagen en 2 maanden celstraf, twee maal 3 jaar en eens 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 27 April a.s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is onverschillig. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0563


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: