Pieter Hammekolk


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Pieter Hammekolk

HAMMEKOLK, Pieter, oud 51 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsen-Katholiek, geboren te Breukelen, laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.725 meter, haar en wenkbr. donker, voorhoofd smal, oogen licht blauw, neus breed, mond klein , kin groot, baard zonder , aangezicht rond, kleur gezond, bijzonder teeken: geprikt op den rechterarm.

 

Werd veroordeeld: 20 Augustus 1864 door den krijgsraad in de 4de militaire afdeeling, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 4 Augustus 1868 door het provinciaal gerechtshof in Utrecht wegens diefstal, tot 8 jaar tuchthuisstraf; 11 Juli 1876 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf; 29 October 1879 door de rechtbank

te Amsterdam, wegens diefstal bij nacht met behulp

van braak, tot 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 29 October a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Fotonummer: GN0341 en GN1218


De kranten berichten:


Ingezonden: