Pieter Looman


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1885

Peter Looman

LOOMAN, Pieter, oud 68 jaar, sjouwerman, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Rotterdam, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.60 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen licht bruin, neus breed, mond gewoon, kin rond, donker grijzen ringbaard met knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, de pink aan de linkerhand is stijf en hij is kaal hoofdig: 

 

Werd veroordeeld: 29 Juni 1880 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, wegens valschheid in geschrifte, 29 December 1874 door de rechtbank te Rotterdam wegens diefstal, 26 October 1882 door die te s' Gravenhage wegens bedelarij; 18 Juli 1883 door het gerechtshof te Arnhem wegens schriftelijke voorwaardelijke bedreiging met brandstichting, respectievelijk tot 2 jaar gevangenisstraf, 1 jaar en 4 maanden celstraf, 15 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 18 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en daarna naar de bedelaarsgestichten teruggebracht.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was uitmuntend. Hij was aardappelschiller. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rotterdam

Fotonummer: GN0485

Misdrijf: valschheid in geschrifte, diefstal, bedelarij, schriftelijke voorwaardelijke bedreiging met brandstichting


De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 20-07-1883
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 20-07-1883

Ingezonden: