Nathan Schuit


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Nathan Schuit

SCHUIT, Nathan, oud 25 jaar, koopman, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.67 meter, haar zwart, wenkbr. donker, voorhoofd laag, oogen donker bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan de bovenlip:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 26 Nov. 1873, 6 April 1875, 7 Maart 1878, 14 April 1880 en 10 Januari 1883, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 3 maanden en 2 jaar gevangenisstraf, 9 maanden en 2 jaar celstraf en 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 10den Januari a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 12-06-1861   

Overleden: 21-12-1907 Medenblik

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0512

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Signalementkaart:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

 

SCHUIT, Nathan, oud 28 jaren, kleermaker, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,70 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd hoog, neus lang en spits; mond breed, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond-

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 7 Maart 1878, 14 April 1880 en 10 Januari 1883; door het gerechtshof te Amsterdam, 23 Aug. 1887, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 9 maanden celstraf, 2 , 4 en 2jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 18 Oct. a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is aanmatigend en brutaal. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

SCHUIT, Nathan, oud 30 jaar, kleermaker, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.68 meter, haar en wenkbr. donker, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, heeft een knevel, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken op de bovenlip: —

 

Werd .veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 7 Maart 1878, 14 April 1880 en 10 Januari 1883; door het gerechtshof te Amsterdam 23 Augustus 1887 en 18 Juni 1890 met bekrachtiging van een vonnis der rechtbank te Amsterdam 14 Mei 1890, telkens wegens diefstal; respectievelijk tot 9 maanden, 2 en 4 jaar en tweemaal tot 2 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij wordt 22 Juni a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht. Hij is aanmatigend, plaagziek, lastig en in al zijne handelingen doet hij zich als een gemeen sujet kennen. Hij was als kleermaker werkzaam.  Hij kan schrijven.  


Ingezonden: