Nathan Hartog van Sijs


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Nathan Hartog van Sijs

SIJS, Nathan Hartog van, oud 32 jaar, behanger en stoffeerder, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.61 meter, haar en wenkbr. donker blond, voorhoofd gewoon, oogen grijs, neus groot en spits, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is slecht van gezicht: 

 

Werd veroordeeld: 21 Maart 1878 door de rechtbank te Amsterdam, wegens landlooperij en poging tot diefstal, 25 Nov. 1878, 25 April 1882 en 12 februari 1884 door het gerechtshof te Amsterdam wegens diefstallen, respectievelijk tot 4 en 6 maanden en 1 jaar en 6 maanden celstraf en 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 12 Febr. a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-12-1855   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0521

Misdrijf: landlooperij en poging tot diefstal, diefstallen, heling


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

van SIJS, Nathan Hartog, oud 26 jaar, behanger, ongehuwd, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:—

 

Werd veroordeeld: 21 Maart 1878 door de rechtbank te Amsterdam, wegens landlooperij en poging tot diefstal, tot 4 maanden celstraf; 25 November 1878 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens diefstal met braak, tot 6 maanden celstraf; 17 November 1879 door hetzelfde Hof, wegens diefstallen bij nacht, tot 1 jaar celstraf; 25 April 1882 door genoemd, mede wegens diefstallen bij nacht door meer dan één persoon, tot 1 jaar en 6 maanden celstraf.

 

Hij wordt den 22 October a s. uit de cellulaire gevangenis te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijne uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, hij is slim. Hij maakte lucifersdoosjes. Hij kan schrijven.


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

SIJS, Nathan Hartog van, oud 36 jaar, behanger, ongehuwd, Israëliet, geboren, en laatst gewoond  hebbende te Amsterdam, lang 1.64 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd hoog, oogen grijs, neus groot, mond. gewoon , kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur bleek: —

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te Amsterdam, 25 April 1882, 12 Feb. 1884 en 26Nov. 1889, telkens wegens diefstal; en 27 Mei 1890 wegens heling, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden celstraf, 4 jaar gevangenisstraf, 1 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 10 Feb. a. s. uit de strafgevangenis te Arnhem ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is sluw. Hij was belast met het bematten van flesschen. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: