Mozes Abraham Engelander


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

Mozes Abraham Engelander

ENGELANDER, Mozes Abraham, oud 78 jaar, koopman, weduwnaar, Israëliet, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1,565 meter, haar grijs, wenkbr. donker, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin lang, grijze ruigbaard, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 13 December 1831 door het provinciaal gerechtshof in Zuid-Holland tot 3 jaar gevangenisstraf; 4 September 1841 door de rechtbank te Leeuwarden tot 8 jaar gevangenisstraf; 15 November 1848 door de rechtbank te Nijmegen tot 6 jaar gevangenisstraf, telkens wegens zakkenrollen; 7 Juli 1858 door de rechtbank te Amsterdam tot 6 jaar, en 8 maanden gevangenisstraf; 22 Februari 1865 door het provinciaal gerechtshof in Noord-Holland tot 8 jaar tuchthuisstraf; 17 Februari 1875 en 25 Februari 1880 door de rechtbank te Amsterdam tweemaal tot 4 jaar gevangenisstraf wegens diefstallen.

 

Hij wordt den 25 Februari a. s. uit strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij is zeer slim en gevat. Hij was als kleerlapper werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren: 08-07-1808

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0442 

Misdrijf: zakkenrollen, diefstallen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 26-05-1865

Uitschrijving: 24-05-1876

 De kranten berichten:


Ingezonden: