Mathijs Veldhoven


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Mathijs Veldhoven

VELDHOVEN, Mathijs, oud 29 jaar, arbeider, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Deurne en Leissel, zonder vaste woonplaats, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 14 Nov. 1878 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens feitelijkheid tegen de eerbaarheid tot 10 jaar tuchthuisstraf veroordeeld, na vooraf wegens bedelarij tot 1 maand celstraf te zijn veroordeeld geweest.

 

Hij wordt 14 Nov. a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zicht ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Wageningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed, doch hij is sluw en valsch. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Deurne en Leissel

Fotonummer: GN0353 

Misdrijf: feitelijkheid tegen de eerbaarheid, bedelarij 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Het vaderland 16-11-1878
Het vaderland 16-11-1878

Ingezonden: