Martinus Gerardus van Gorcum


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

GORCUM, Martinus Gerardus van, oud 32 jaar, metselaar, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond; 

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 16 Juni 1880, wegens verzet en 20 April 1881, wegens diefstal, door het gerechtshof te Amsterdam, 31 Aug. 1881 en 30 Jan. 1884, wegens valschheid in geschriften en 4 Maart 1885, wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 3 maanden, 1 jaar en 2 maanden celstraf en 2 jaar gevangenis straf.

 

Hij wordt den 4den Maart a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed.  Hij was als metselaar werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0509

Misdrijf: verzet, valschheid in geschriften, diefstal


De kranten berichten:


Ingezonden: