Krijn van Helden


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Krijn van Helden

HELDEN, Krijn van, oud 46 jaar, zonder beroep, weduwnaar, Protestant, geboren te Maassluis, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.76 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 10 Augustus 1869 door de rechtbank te Rotterdam, wegens mishandeling tot 1 maand gevangenisstraf; 16 December 1875 door de rechtbank te

's Gravenhage, wegens diefstal tot 4 maanden gevangenisstraf; 24 April 1876 en 29 November 1877 door dezelfde rechtbank, wegens bedelarij, tot 15 dagen en 3 dagen gevangenisstraf; 25 Februari en 23 Mei 1878 door meer genoemde rechtbank, wegens diefstal tot 6 weken gevangenisstraf en 183 dagen celstraf; 5 December 1878 door dezelfde rechtbank, wegens bedelarij, tot 15 dagen gevangenisstraf en opzending naar een bedelaarsgesticht; 25 Maart 1879 door het gerechtshof te Arnhem, wegens diefstal in een bewoond huis met inklimming, buiten en binnen braak, tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt den 26 December a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Haarlem begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was best. Hij was werkzaam als wever. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Maassluis

Fotonummer: GN0458

Misdrijf: mishandeling, diefstal, bedelarij,  diefstal in een bewoond huis met inklimming, buiten en binnen braak

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Ingezonden: