Klaas Bezema


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Klaas Bezema

BEZEMA, Klaas, oud 29 jaar, scheepsjager, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Groningen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. donker,

voorhoofd laag, oogen grijs, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd wegens mishandeling en verbreking van afsluiting achtmaal veroordeeld tot straffen van korten duur; bovendien 5 Mei 1875 door de rechtbank te Groningen, wegens geweldpleging, tot 1 jaar celstraf; 20 December 1877 door dezelfde

rechtbank, wegens rebellie, tot 2 maanden celstraf; 2 April 1881 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens moedwillige mishandeling, tot 2 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 12 Augustus a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich, na vooraf nog een celstraf van 15 dagen te hebben ondergaan, ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Groningen begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was slecht, hij is brutaal. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Groningen

Fotonummer: GN0484


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: