Johannes Keultjes


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

KEULTJES, Johannes, oud 61 jaar, arbeider, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Duiven, lang 1.60 meter, haar donkerblond, wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen lichtblauw, neus spits, mond gewoon, kin rond, baard blond, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Gelderland 17 April 1866 wegens diefstal; door de rechtbank te Arnhem 11 Maart 1836 wegens diefstal, 31 Dec. 1861 wegens landlooperij en 4 Aug. 1885 wegens feitelijk vergrijp tegen de zeden, respectievelijk tot 2 jaar, 2 maanden gevangenisstraf, 1 maand gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten en 2 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt 28 April a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Duiven begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan niet schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Duiven

Fotonummer: GN0456

Misdrijf: diefstal, landlooperij, feitelijk vergrijp tegen de zeden


De kranten berichten:


Ingezonden: