Johannes Jacobus Bisschop


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Johannes Jacobus Bisschop

BISSCHOP, Johannes Jacobus, oud 32 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Protestant, geboren te Amsterdam,

laatstelijk verpleegd in het Rijksgesticht Veenhuizen, lang 1.65 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd smal, oogen blauw, neus groot, mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond : 

 

Werd veroordeeld: 22 September en 7 December 1875 door de rechtbank te Amsterdam, wegens misbruik van vertrouwen, tot 3 en 2 maanden celstraf; 1 December 1875 en 21 Maart 1877 door dezelfde rechtbank, wegens landlooperij, tot 1 maand en 14 dagen gevangenisstraf; 1 November 1877 door de rechtbank te Rotterdam, wegens bedelarij, tot 15 dagen gevangenisstraf; de drie laatstvermelde vonnissen hielden tevens in den last tot opzending naar de bedelaarsgestichten; 13 Augustus 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, wegens bedreiging met brandstichting, tot 5 jaar tuchthuisstraf.

 

Hij is, na gratie te hebben bekomen, den 2 April jl. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en teruggebracht naar de Rijksgestichten Veenhuizen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als kleermaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 25-02-1850    

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0461 

Misdrijf: misbruik van vertrouwen, landlooperij, bedelarij, bedreiging met brandstichting

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:


Signalementkaart:

Signalementkaart Veenhuizen opname 09-09-1896
Signalementkaart Veenhuizen opname 09-09-1896

Ingezonden: