Johannes Hendricus Adrianus de Keijzer


Uit het Register van ontslagen gevangenenen: 1883

Johannes Hendricus Adrianus de Keijzer

de KEIJZER, Johannes Hendricus Adrianus, oud 35 jaar, bediende, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Leiden, laatst wonende te Dordrecht, lang 1.698 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd steeds wegens diefstal, veroordeeld: 11 Julij 1876 door de regtbank te Dordrecht tot 14 dagen celstraf, 25 Maart 1878, 2 Januarij 1879 en 13 Januarij 1881 door het geregtshof te 

's Gravenhage, respectivelijk tot 183 dagen celstraf, tot 1 jaar celstraf en tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 13 Januarij a s. uit de strafgevangenis te

Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Dordrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was werkzaam als kleermaker. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 13-10-1847 

Overleden: 26-06-1911 te Rotterdam

Geboorteplaats: Leiden

Fotonummer: GN0482

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenenen: 1891

 

KEIJZER, Johannes Hendrikus Adrlanus de, oud 43 jaar, sigarenmaker, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Leiden, zonder vaste woonplaats, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin bedekt, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door het gerechtshof te 's Gravenhage, 2 Jan. 1879 en 13 Jan. 1881 wegens valschheid in geschrift en diefstal; en door de rechtbank te Utrecht, 21 Aug. 1890 wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar celstraf, 2 en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 3 Juli a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij plakte donzen. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: