Johan van der Toom


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

van der TOOM, Johan, oud 31 jaar, bakkersknecht, ongehuwd, Protestant, geboren te Utrecht, laatstelyk verpleegd in de Rijksgestichten Veenhuizen, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd rond, oogen bruin, neus gewoon, mond klein, kin breed, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 24 December 1870 door den krijgsraad te Haarlem, wegens tweede desertie, tot 3 jaar kruiwagenstraf; door de rechtbank te Utrecht: 25 Juni 1874, wegens diefstal, tot ½  jaar celstraf; 1 April 1875, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 24 Mei 1877, mede wegens diefstal, tot 3 maanden gevangenisstraf; 13 September 1877 door de rechtbank te Arnhem, wegens bedelarij, tot 3 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar een bedelaarsgesticht; 17 Maart 1881 door de rechtbank te Zwolle, wegens diefstal, tot 2 maanden celstraf; 21 September 1881 door de rechtbank te Assen, wegens diefstal, tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 21 September a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Utrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Utrecht

Fotonummer: GN0437

Misdrijf:  desertie, diefstal, bedelarij


De kranten berichten:


Ingezonden: