Johan Stappers


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Johan Stappers

STAPPERS, Johan, oud 26 jaar, smid, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. lond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 15 Jan., 18 Maart en 30 Oct. 1879 en 1 Juni 1882 door de rechtb. te Amsterdam, wegens diefstal, valschheid in geschriften, oplichting en diefstal; 17 Dec. 1879 en 6 Oct. 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschriften en diefstal, respectievelijk tot 4 en 2 maanden, 183 dagen en 2 jaar celstraf, 1 jaar en 8 maanden en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 6 Oct. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 06-03-1862   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0576

Misdrijf: diefstal, oplichting, valschheid in geschriften 

Gevangenis Heerenveen

Inschrijving: 10-02-1898

Uitschrijving: 10-08-1898

 

alias:

Piet Hotel

Piet Meurs

Piet Beugel

Gerrit Pieter LauerbachDe kranten berichten:

De Telegraaf 04-02-1898
De Telegraaf 04-02-1898

Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

STAPPERS, Johan Josephius Hendricus Wilhelmus; oud 30 jaar, borstelmaker, ongehuwd, Protestant , geboren te Amsterdam, zonder vaste woonplaats, lang 1.75 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam, 1 Juni 1882 wegens diefstal; door het gerechtshof te Amsterdam, 17 Dec. 1879 wegens valschheid in. geschrift en 6 Oct. 1885 wegens diefstal; door de rechtbank te Dordrecht 23 Nov. 1890 wegens diefstal; respectievelijk tot 2 jaar celstraf, 1 jaar en 8 maanden, 3 jaar en 1 jaar en 6 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt 10 Juni a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als houtdraaier werkzaam. Hij kan schrijven.  


Ingezonden: