Johan Stappers


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Johan Stappers

STAPPERS, Johan, oud 26 jaar, smid, ongehuwd,

Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.71 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 15 Jan., 18 Maart en 30 Oct. 1879 en 1 Juni 1882 door de rechtb. te Amsterdam, wegens diefstal, valschheid in geschriften, oplichting en diefstal; 17 Dec. 1879 en 6 Oct. 1885 door het gerechtshof te Amsterdam, wegens valschheid in geschriften en diefstal, respectievelijk tot 4 en 2 maanden, 183 dagen en 2 jaar celstraf, 1 jaar en 8 maanden en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 6 Oct. a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen, en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0576


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: