Johan Hendrik Pieter Schultze


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Johan Hendrik Pieter Schultze

SCHULTZE, Johan Hendrik Pieter, oud 34 jaar, meubelmaker, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond

 

Werd 9 April 1881 door het gerechtshof te Amsterdam wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 9 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, heeft vandaar zijn uitgaanskas in ontvangst genomen en zich naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0363

Misdrijf: opzettelijke brandstichting 


De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-04-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-04-1884

Ingezonden: