Johan Hendrik Pieter Schultze


UiUit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Johan Hendrik Pieter Schultze

SCHULTZE, Johan Hendrik Pieter, oud 34 jaar, meubelmaker, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.72 meter, haar en wenkbr. bruin, voorhoofd breed, oogen grijs, neus breed, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond

 

Werd 9 April 1881 door het gerechtshof te Amsterdam wegens opzettelijke brandstichting tot 5 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij is den 9 April jl. na gratie bekomen te hebben uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen, heeft vandaar zijn uitgaanskas in ontvangst genomen en zich naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als timmerman werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 02-02-1854  

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0363 

Misdrijf: opzettelijke brandstichting 

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 28-07-1884

Uitschrijving: 09-04-1888

 De kranten berichten:

De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-04-1884
De Tijd : godsdienstig-staatkundig dagblad 11-04-1884

Ingezonden: