Johan Andries Kesler


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Johan Andries Kesler

KESLER, Johan Andries, oud 62 jaar, schoenmaker; weduwnaar Protestant, geboren te Dordrecht, laatst verpleegd te Ommerschans, lang 1.78 meter, haar grijs, wenkbr donker, vooroofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht rond, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 26 Juni 1873 en in 1884 door de rechtbank te Rotterdam wegens bedelarij, 30 Juni 1868 door die te Gorinchem, 31 Aug. 1872 door die te Rotterdam, en 2 Juni 1881 door die te 's Gravenhage, 6 Febr. 1871 en 18 Juni 1874 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 27 Nov. 1876 door het gerechtshof te Amsterdam, 27 Dec. 1878, 9 Juli 1880, 14 Sept. 1882, 23 Febr. 1883 en 26 Maart 1886 door dat te 's Gravenhage, telkens wegens diefstal, respectievelijk tot tweemaal 14 dagen gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgestichten, 1 jaar gevangenisstraf, ½ jaar celstraf, tweemaal 1 jaar, en 2 jaar gevangenisstraf, 2 jaar, tweemaal ½ jaar, 3 maanden en 1 jaar celstraf en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 27 Maart a. s. uit de militaire strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Dordrecht begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 28-03-1826  

Overleden: 

Geboorteplaats: Dordrecht

Fotonummer: GN0522

Misdrijf: bedelarij


Registers 's Hertogenbosch:


De kranten berichten:


Ingezonden: