Jan Verbakel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Jan Verbakel

VERBAKEL, Jan, oud 56 jaar, arbeider, gehuwd, Roomsch Katholiek, geboren te Rijswijk, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 28 Jan. 1869 en 22 Mei 1874 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 24 Febr. 1876 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens, valschheid in geschrift, diefstallen en oplichting, 24 Oct. 1864, 2 Febr 1882, 4 Juni 1883 en 15 juni 1885 door de rechtbank te 's Gravenhage wegens diefstallen, misbruik van vertrouwen en oplichting, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 18 maanden en 5 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 183 dagen celstraf ven 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 15 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was  zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rijswijk

Fotonummer: GN0510


De kranten berichten:


Registers:

Signalementskaart Veenhuizen opname 09-01-1899
Signalementskaart Veenhuizen opname 09-01-1899

Ingezonden: