Jan Verbakel


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 

Jan Verbakel

VERBAKEL, Jan, oud 56 jaar, arbeider, gehuwd, Roomsch Katholiek, geboren te Rijswijk, laatst gewoond hebbende te

's Gravenhage, lang 1.77 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin rond baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: 28 Jan. 1869 en 22 Mei 1874 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, 24 Febr. 1876 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens, valschheid in geschrift, diefstallen en oplichting, 24 Oct. 1864, 2 Febr 1882, 4 Juni 1883 en 15 juni 1885 door de rechtbank te

's Gravenhage wegens diefstallen, misbruik van vertrouwen en oplichting, respectievelijk tot 5 jaar tuchthuisstraf, 18 maanden en 5 jaar en 3 maanden gevangenisstraf, 1 jaar en 183 dagen celstraf ven 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 15 Juni a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar

's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was  zeer goed. Hij was als reiniger werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia :

Geboren:- - 1882.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Rijswijk

Fotonummer: GN0510

Misdrijf: valschheid in geschrift, diefstallen en oplichting, diefstallen, misbruik van vertrouwen en oplichting


De kranten berichten:


Signalementkaart:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

 

VERBAKEL, Jan, oud 51 jaar, arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholijk, geboren te Rijswijk, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.71 meter, haar en

wenkbr. blond, voorhoofd ovaal, oogen blaauw, neus en mond gewoon, kin rond, baard bruin, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland in 1869, wegens valschheid in geschrift, diefstal en oplichting, tot 5 jaar tuchthuisstraf; in 1874, wegens diefstal, tot la maanden gevangenisstraf; later door de rechtbank te 's Gravenhage, wegens misbruik van vertrouwen, tot 1 jaar celstraf.

 

Hij wordt den 2 Februari a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar 's Gravenhage begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als mattenmaker werkzaam.

Hij kan schrijven.  


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1894

 

VERBAKEL Jan; oud 63 jaar, arbeider, gehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren te Rijswijk, laatst gewoond hebbende te 's Gravenhage, lang 1.69 meter, haar en

wenkbr. donker, voorhoofd hoog, oogen blauw; neus dik, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, is kaalhoofdig: —

 

Word veroordeeld: door bet gerechtshof te 's Gravenhage,2 November 1889; door de rechtbank te 's Gravenhage, 15 Mei 1893; wegens oplichting, respectievelijk tot 2 en 1 jaar gevangenisstraf; zie verder geheim register van ontslagen gevangenen 1892 n°. 1226.

 

Hij wordt 30 April a. s. uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar den Leidschendam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte borstelhouten. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: