Jan van den Berg


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1888

Jan van den Berg

BERG, Jan van den, oud 31 jaar, visscher, gehuwd, Protestant, geboren te Sluipwijk, laatst gewoond hebbende te Gouda, lang 1.685 meter, haar donkerblond, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donkerblauw, neus gebogen, mond gewoon, kin rood, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond, heeft klieren achter de ooren:

 

Werd veroordeeld door de rechtb. te Rotterdam 11 Mei 1876 en l0 Maart 1878 wegene diefstal, 14 Juni 1881 wegens belediging en 27 Juni 1882 wegens geweldpleging tegen beambten; door het gerechtshof te 's Gravenhage 9 Oct. 1979, 9 Nov. 1882 en 18 Juni 1885 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1, 4 en 2 maanden, 15 dagen, 1 jaar en 18 maanden celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 18 Juni a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Gouda begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sluipwijk

Fotonummer: GN0457

Misdrijf: diefstal, belediging, geweldpleging tegen beambten


De kranten berichten:

Het vaderland 30-10-1882
Het vaderland 30-10-1882

Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1884

 

BERG, Jan van den, oud 26 jaar,. visscher, gehuwd , Protestant, geboren te Sluipwijk, laatst gewoond hebbende te Reeuwijk, lang 1.68 meter, haar en wenkbr.

blond, voorhoofd laag, oogen blauw, neus groet, mond gewoon , kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: 11 Mei 1876 en 19 Maart 1878 door de rechtbark te Rotterdam, 9 October 1879 door het gerechtshof te 's-Gravenbage, telkens wegens diefstal, 14 Juni 1881 en 27 Juni 1882 door de rechtbank te Rotterdam, wegens beleediging en geweldpleging, in November 1882 door het gerechtshof te 's Gravenhage wegens diefstal, respectievelijk tot 1 maand, 4 maanden, 1 jaar, 2 maanden, 15 dagen en 18 maanden celstraf.

 

Hij wordt den 2 Mei a. s. uit de cellulaire gevangenis te Rotterdam ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Reeuwijk begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als meubelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1890

 

Berg, Jan van den, oud 33 jaar, visscher, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Reeuwijk, lang 1.57 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin,

voorhoofd hoog, neus spits, mond gewoon , kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken aan de rechterwang: —

 

Werd veroordeeld : 18 Juni 1885 door het gerechtshof te 's Gravenhage en 24 Jan. 1889 door de rechtbank te Utrecht wegens diefstal, respectievelijk tot 3 jaar en 18 maanden gevangenisstraf.

 

Hij wordt 2 Aug. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Gouda begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was met houtdraaien werkzaam. Hij kan schrijven.


Signalementkaart:

Signalementenregister 1880-1917
Signalementenregister 1880-1917

Ingezonden: