Jan van den Berg


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Jan van den Berg

BERG, Jan van den, oud 31 jaar, visscher, gehuwd, Protestant, geboren te Sluipwijk, laatst gewoond hebbende te Gouda, lang 1.685 meter, haar donkerblond, wenkbr. blond, voorhoofd gewoon, oogen donkerblauw, neus gebogen, mond gewoon, kin rood, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond, heeft klieren achter de ooren:

 

Werd veroordeeld door de rechtb. te Rotterdam 11 Mei 1876 en l0 Maart 1878 wegene diefstal, 14 Juni 1881 wegens belediging en 27 Juni 1882 wegens geweldpleging tegen beambten; door het gerechtshof te 's Gravenhage 9 Oct. 1979, 9 Nov. 1882 en 18 Juni 1885 telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1, 4 en 2 maanden, 15 dagen, 1 jaar en 18 maanden celstraf en 3 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 18 Juni a. s. uit de milit. strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Gouda begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Sluipwijk

Fotonummer: GN0457


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: