Jan Coolen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1883

Jan Coolen

COOLEN, Jan, oud 32 jaar, zonder beroep, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Oss, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus breed, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: 

 

Werd veroordeeld: 9 Maart 1875 door het provinciaal gerechtshof in Zuidholland, wegens diefstal, tot 1 jaar celstraf; 28 Juni 1876 door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, wegens diefstal, tot 5 jaar tuchthuisstraf; 27 September 1881 door de rechtbank te 's Hertogenbosch, wegens diefstal in een herberg waarin hij was opgenomen, tot 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 27 September a. s. uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Oss begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij werkte aan het gebouw. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 26-03-1841 

Overleden: 

Geboorteplaats: Oss

Fotonummer: GN0449 

Misdrijf: diefstal, diefstal in een herberg waarin hij was opgenomen

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 10-07-1876

Uitschrijving: 

 De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1892

 

COOLEN  Jan; oud 41 jaar, boterkooper, weduwnaar, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Oss, lang 1.78 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd hoog, oogen bruin, neus en mond gewoon, kin rond, baard

zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te 's Hertogenbosch, 16 Mei 1872 en 2 Mei 1876 wegens mishandeling, 30 Dec. 1873 wegens rebellie, 29 Sept 1831 wegens diefstal, 20 Jan. en 12 Maart 1885 wegens verbreking van afsluiting; door het gerechtshof te 's Hertogenbosch, 28 Juni 1876 en 18 Mei 1887 wegens diefstal; respectievelijk tot 15, 5, en 10 dagen, 2 jaar, 21 en 12 dagen gevangenisstraf, 5 jaar tuchthuisstraf en 5 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 19 Juli a. s, uit de strafgevangenis te 's Hertogenbosch ontslagen en zal aldaar zijn uitgaanskas in ontvangst nemen.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was redelijk. Hij was met de wasch belast. Hij kan schrijven. Wegens een bij hem bestaande idéé fixe heeft zijne overbrenging naar de bijzondere strafgevangenis te 's Hertogenbosch plaats gehad.


Ingezonden: