Jan Coenraad Jansen


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Jan Coenraad Jansen

JANSEN, Jan Coenraad, oud 26 jaar, borstelmaker, ongehuwd, Roomsch-Katholiek, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.50 meter, haar en wenkbr. zwart, voorhoofd rond, oogen grijs, neus groot, mond gewoon, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, hij heeft een hoogen rug en vooruitstekende borst:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 30 Januari 1877, 25 April 1878 en 21 Febr. 1879 wegens diefstal, 25 Aug. 1880 en 6 Juli 1881 wegens diefstal en landlooperij en 7 Febr. 1883 wegens diefstal met braak, respectievelijk tot 1 jaar 3 maanden en 1 jaar celstraf, 4 en 6 maanden gevangenisstraf met last tot opzending naar de bedelaarsgesticht en 4 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt den 7den Februari a. s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was in den laatsten tijd goed. Hij was als borstelmaker werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren:   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0520

Misdrijf: diefstal, landlooperij, diefstal met braak,


De kranten berichten:


Ingezonden: