Jan Coenraad Hoogland


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1887

Jan Coenraad Hoogland

HOOGLAND, Jan Coenraad, oud 31 jaar, steendrukker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.59 meter, haar en wenbr. bruin, voorhoofd rond, oogen blauw, neus gewoon, mond klein, kin rond, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, heeft een litteeken onder het rechteroog: 

 

Werd veroordeeld: 18 Mei 1875 door de rechtbank te Amsterdam, 11 Juni 1878 en 27 April 1880 door het gerechtshof te Amsterdam en 6 Juli 1882 door de rechtbank te Amsterdam, respectievelijk tot 183 dagen, 1 jaar en 6 maanden en 6 maanden celstraf en 5 jaar gevangenisstraf. 

 

Hij wordt den 7den April a.s. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam' begeven. 

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als wever werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 30-03-1856   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0564

Misdrijf: diefstal


De kranten berichten:


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

 

HOOGLAND, Jan Coenraad, oud 33 jaar, steendrukker, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.63 meter, haar, wenkbr. en oogen bruin, voorhoofd boog, neus dik, mond breed, kin spits, baard zonder, aangezicht vol, kleur gezond: —

 

Werd veroordeeld: door bet gerechtshof te Amsterdam, 11 Jun 1878, door de rechtbank te Amsterdam, 6Juli 1882, door het gerechtshof te Amsterdam met gedeeltelijke vernietiging van het vonnis der rechtbank aldaar, 30 Aug. 1887; telkens wegens diefstal, respectievelijk tot 1 jaar en 6 maanden celstraf, 5 en 2 jaar gevangenisstraf.

 

Hij wordt 2 Sept. a. s. uit de strafgevangenis te Utrecht ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij maakte kartonnen doozen. Hij kan schrijven. 


Ingezonden: