Jan Albert Mulkes


Uit het Register van ontslagen gevangenen: 1889

Jan Albert Mulkes

MULKES, Jan Albert, oud 34 jaar, boerenknecht, ongehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Holten, gem. Diepenveen, lang 1.74 meter, haar en wenkbr. blond, voorhoofd breed, oogen grijs, neus en mond klein, kin spits, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond.

 

Werd 3 Juni 1881 door het gerechtshof te Arnhem wegens moedwilligen doodslag tot 8 jaar tuchthuisstraf veroordeeld.

 

Hij genoot 3 maanden afslag, wordt 1 April a. s. uit de strafgevangenis te Leeuwarden ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Holten, gemeente Diepenveen, begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij deed als onderkok dienst. 


Personalia:

Geboren: 22-01-1855

Overleden: 16-08-1918 

Geboorteplaats: Holten

Fotonummer: GN0591 

Misdrijf: moedwilligen doodslag 
Slachtoffer: J.R te Gorssel

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 

Uitschrijving:

 De kranten berichten:

Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01-07-1881
Provinciale Overijsselsche en Zwolsche courant 01-07-1881

Ingezonden: