Jacobus Hendrik Albrecht


Uit het Register van ontslagen gevangen: 

Jacobus Hendrik Albrecht

ALBRECHT, Jacobus Hendrik, oud 40 jaar, bakkersknecht, gehuwd, Protestant, geboren en laatst gewoond hebbende te Amsterdam, lang 1.635 meter, haar en wenkbr. donkerbruin, voorhoofd smal, oogen donkerbruin, neus groot, mond gewoon, kin rond, baard zonder, aangezicht lang, kleur gezond:

 

Werd veroordeeld: door de rechtbank te Amsterdam 20 Juni 1876 en 2 Januari 1879 wegens diefstal, 8 Dec. 1880 wegen diefstal en misbruik van vertrouwen; door het gerechtshoft te Amsterdam 11 Jan. 1886 wegens diefstal; respectievelijk tot 9 maanden, 183 dagen en 2 jaar celstraf en 1 jaar gevangenisstraf.

 

Hij is den 24sten November jl. uit de strafgevangenis nabij Leiden ontslagen en heeft zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Amsterdam begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was goed. Hij was als blikslager werkzaam. Hij kan schrijven.

 

Personalia :


Geboren:.   

Overleden: 

Geboorteplaats: Amsterdam

Fotonummer: GN0467


De kranten berichten:


Genealogie:


Ingezonden: