Jacobus Harings Wartena


Uit het Register van ontslagen gevangen: 1884

Jacobus Harings Wartena

WARTENA, Jacobus Harings, bijgenaamd rooie Cobus, oud 64 jaar, koopman, weduwnaar, Roomsch-Katholiek, geboren te Huizum, laatst gewoond hebbende te Leeuwarden, lang 1.677 meter, haar en wenkbr. rosachtig, voorhoofd laag, oogen blauw, neus en mond gewoon, kin breed, baard zonder, aangezicht ovaal, kleur gezond, draagt een pruik: 

 

Werd veroordeeld: 14 Maart 1842 door het provinciaal gerechtshof in Friesland, wegens diefstal tot 5 jaar tuchthuisstraf, 11 April 1849 door de rechtbank te Leeuwarden, wegens diefstal tot 1 jaar gevangenisstraf; 22 Juni 1852 door het provinciaal gerechtshof in Friesland wegens diefstal tot 10 jaar, tuchthuisstraf; 14 Maart 1878 door het gerechtshof te Leeuwarden, in hooger beroep, wegens diefstal, tot 6 jaar en 8 maanden gevangenisstraf.

 

Hij genoot zes maanden afslag, wordt den 5 Maart uit de strafgevangenis te Hoorn ontslagen en zal zich ter ontvangst zijner uitgaanskas naar Leeuwarden begeven.

 

Zijn gedrag in de gevangenis was zeer goed. Hij was als aardappelen schiller werkzaam. Hij kan schrijven. 


Personalia:

Geboren: 12-02-1821   

Overleden: 

Geboorteplaats: Huizum

Fotonummer: GN0471

Misdrijf: diefstal

Bijzondere Strafgevangenis Leeuwarden

Inschrijving: 04-12-1852

Uitschrijving: 17-04-1862

 De kranten berichten:

Rotterdamsche courant 16-03-1854
Rotterdamsche courant 16-03-1854

Ingezonden: